Poděkování za Vranovské poutě 2018

Drazí poutníci, farníci, přátelé, občané Vranova s jeho vedením,

děkujeme Vám za společně prožité chvíle milostí o uplynulých poutích k Panně Marii.

Děkujeme vedení obce Vranov a dobrovolníkům z řad farnosti za ochotnou pomoc při zajištění dopravy, odvozu odpadků, za zajištění liturgie s hudebním doprovodem a službou u oltáře, úklidu a výzdobě chrámu, propagaci, a pomoc při aktivitě 365 pro opravu fresky, všem kněžím a bratru Jiřímu, a také sestrám od Andělů,  za jejich službu.

Kéž mocná přímluva a mateřská péče Panny Marie vám přinese každému hojnost Božích milostí, uzdravení, pokoj a mír, a oživení ve víry v jejího Syna Ježíše Krista
Na další setkání s vámi se těší bratři pauláni s farníky vranovské farnosti.