Ohlášky 13.10.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
13.10.

2019

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

28. neděle v mezidobí. V 15h zveme do kaple na růženec, krátkou adoraci a nešpory

 

Mše sv. v Lelekovicích až do konce října pouze v 9,30h

Pondělí
14.10.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
15.10.

Vranov

Lelekovice

6:45
19:00

 

Památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Středa
16.10.

Vranov

19:00

 

 

 

Čtvrtek
17.10.

Vranov

6:45

10:45

 

Památka sv.Ignáce Antiochejského, biskupa a mučedníka

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

18.10.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

Svátek sv.Lukáše, evangelisty

 

Sobota
19.10.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

ve sv.Kateřině v 17h s nedělní platností

Neděle
20.10.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

29. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE - sbírka na papežská misijní díla a misijní koláč na paulánskou missii v Kamerunu.

V Lelekovicích do konce října mše sv. jen v 9,30h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • Dnes na konci dnešní nedělní mše svaté proběhne průzkum vyhlášený biskupstvím.
  • Dnes také zveme na „Večer chval“ od 18h do kostela v Lelekovicích.

  • Dnešním dnem začali ministrantské schůzky, které vede Michal Čupr a Jirka Žďára. Zveme další kluky, aby se k nám přidali do tak krásné služby. Termíny schůzek bude zveřejněn na nástěnkách, více informací u vedoucích.

  • Příští neděle je neděle misijní. Kostelní sbírka bude na podporu papežských misijních děl. Před kostelem na Vranově a v Lelekovicích budete moci zakoupit „misijní koláč“ na podporu paulánského misijního díla v Kamerunu. Proto se též obracíme na vás farníci s prosbou o napečení koláčů a buchet a zkontaktování se s Lenkou Kolaříkovou.

  • Zkoušky dětského sborečku začnou v 9,30h na faře přístí neděli 20.října, kdy zazpíváme již na mši sv. v 11h.

  • V neděli 20. října začíná příprava dětí na svátost smíření a eucharistie - tedy na první svaté přijímání -  v 17h na faře. Na první schůzce je nutná účast i rodičů. Těší se na vás katechetka Radka a farář.

  • V pondělí se začne demontovat lešení, které potrvá asi tři dny. Proto vás prosím o pomoc s velkým úklidem, který nás čeká. Bližší informace rozešleme farním e-mailem.

  • DC nabízí volné pracovní místa: pomocné kuchařské síly do kuchyně a úklid a na údržbu. Práci nabízí i brigádně.

  • Děkuji obci Vranov s paní starostkou v čele, všem farníkům a přátelům za ochotnou pomoc v zajištění průběhu vranovských poutí ve službě: na parkovišti, v sákristii, na úklidu, dobrovolníkům na stírání prachu z lavic, za květinovou výzdobu, ministrantům, lektorům, akolytům, varhaníkům a zpěvákům za liturgii, za starost o čisté liturgické oblečení, sestrám od Andělům a jejich pomocníkům při rozdávání obrázků na podporu oprav fresky a zajištění občerstvení a též díky za přednášku, Petře Valentové za organizaci a velkou pomoc s úklidem na toaletách pro poutníky, za skákací hrad pro děti, spolubratrům paulánům za jejich velké nasazení a vám, kteří jste v modlitbě na nás pamatovali. Díky. Rád bych vám poděkoval osobně i všem těm, kteří ve farnosti budujete jednotu a aktivně sloužíte ve spojení s duchovním správcem, proto přijměte pozvání odpoledne-večer 17.listopadu do DC na akci „Pizzáda s farářem“, která je otevřena všem.