Ohlášky 18.3.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
18.3.

2018

Vranov

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

5.neděle postní.

Od 15h křížová cesta, kterou povede společenství matek a nešpory na Vranově.

Od 14h křížová cesta v Lelekovicích.

Pondělí
19.3.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie

V Lelekovicích od 16,30h kající pobožnost se svátostí smíření.

Úterý
20.3.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa
21.3.

Vranov

18:00

 

Od 17,30h křížová cesta

Čtvrtek
22.3.

Vranov

 

6:45

10:45

 

 

Adorace v 19h v boční kapli a Kompletář

Pátek

23.3.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Od 17,15h křížová cesta v Lelekovicích

 

Sobota
24.3.

Vranov

Kateřina

6:45

15:00

 

 

s nedělní platností

Neděle
25.3.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE. Při všech mší bude průvod s ratolestmi. Sraz před kostelem. Od 15h křížová cesta a nešpory.

V Lelekovicích bude průvod, sraz pod výjezdem ke kostelu.

Od 14h v Lekovicích pobožnost křížové cesty

Od 14,30h v Lelekovicích je křížová cesta rodin na Babí lom. Sraz u jezírka.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Vrámci postního putování zveme na kající pobožnost s možností svátosti smíření do Lelekovic. Jde o příležitost jak prožít sebereflexi, usmíření a radost ve farním společenství s využitím také externích zpovědníků: o.Jakuba od sv. Jakuba a o.Josefa od sv.Augustnýna z Brna. Začátek je v 16,30h, a pak mše sv. v 18h s následným malým agapé.

  • V pondělí je uzávěrka příspěvků do farního časopisu.

  • V pátek 23.března je tradiční pouť do sloupského chrámu Panny Marie Bolestné. Cena 160 kč. Odjezd autobusu z České v 6,45 z Lelekovic v 6,50. Hlaste se u pí Svobodové. Odjezd autobusu z Vranova v 7h. Hlaste se u pana Nedomy. Pro ty, kteří chtějí putovat pěšky s panem Slavíkem a dorazit do Sloupu na naši poutní mši sv. v 8h, sraz u vranovského kostela ve 2h ráno.

  • Biskup Vojtěch zve mládež od 13 let výše na Diecézní setkání mládeže v sobotu 24. března na Petrov na 8:30h. Těšte se na skvělou atmosféru s Ježíšem, na setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, a zajímavé témata, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak se stát opravdovým mužem a ženou?; Žít svůj život naplno. Podrobnosti k dopoledním sku­pi­nám a workshopům se zajímavými osobnostmi a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou na webu: http://brno.signaly.cz/dcm/ Zájemci, kteří chtějí jet na setkání spolu s farářem, sraz v 7,30 u vlaku v České, s sebou sto korun v mincích.

  • Příští neděli jsou další Zpěvy pro děti se setrou Johankou v 10h v DC. A v 17h bude spolčo holek.

  • V sobotu 7. dubna zveme na setkání manželských-soubenckých párů i jednotlivců od 14 let s jáhnem Janem Špilarem s komentovaným filmem Amadeus-Cesta k dokonalosti. Vše o usmíření, sebepřijetí a sebeprosazení, s besedou. Začátek ve 14h v DC. (předpokládaný konec do 18h)

  • Farní letní tábor pro děti se uskuteční od 20 do 26. srpna. Více informací najdete na farním webu.

  • Ke svátosti smíření před Velikonocemi, kromě obvyklých možností, budete moci využít také úterý Svatého Týdne v Lelekovicích a středu na Vranově.

  • V noci ze sobotu na neděli dojde k posunu času o hodinu dopředu.