Ohlášky 12.8.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
12.8.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

19.NEDĚLE V MEZIDOBÍ.Od 15h je v kapli růženec, adorace a nešpory.

 

Mše sv. v Lelekovicích až do konce října bude pouze v 9,30h

Pondělí
13.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
14.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv.Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

V Lelekovicích ze zítřejší slavnosti

Středa
15.8.

Vranov

19:00

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek

 

Čtvrtek
16.8.

Vranov

6:45

10:45

 

 

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

17.8.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
18.8.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

 

Neděle
19.8.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

20.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Od 15h je v kapli růženec, adorace a nešpory.

 

V Lelekovicích od července do konce října mše sv. jen v 9,30h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Minulou neděli při pravidelné sbírce na opravu kostela se vybralo ve sv.Kateřině________Kč, v Lelekovicích__________Kč a na Vranově____________Kč. Všem dárcům děkujeme.

  • Ve vranovském kostele probíhá další etapa restaurování fresky nad vstupní části do chrámu nad varhany a postupně budou pokračovat do středu lodi. Děkujeme za modlitební i finační podporu při letošní etapě. Účast farnosti na etapě bude kolem 120.000,-Kč. Celkově by letošní etapa, za podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, měla stát 1.754.000,-Kč. Při zaslání finačního daru určeného na tuto opravu, prosíme dejte do poznámky slovo FRESKA.

  • Začátek farního tábora se již blíží. Kromě prosby o vaši modlitbu se obracíme na rodiče, aby podpořili tábor přebytky ovoce a zeleniny ze zahrádky, či mermeládami a sirupy. Tyto suroviny předejte, prosím Anetě Smětákové z Lelekovic nejlépe do pátku 17.8. Krom toho uvítáme buchty a koláče, které by stačilo donést v den odjezdu - ráno v pondělí 20.8. k autobusu na Vranov. Moc děkujeme.

  • V sobotu 25.8.2018 se uskuteční brigáda na úpravu terénu a úklid kolem kapliček Sedmiradostné cesty. Bližší informace poskytnou Pavel a Bára Jordanovi. Slavnostní požehnání Sedmiradostné cesty proběhne v neděli 2. září 2018. Vyjdeme ráno od kapličky v České, u kostela v Lelekovicích přibereme další poutníky a Sedmiradostnou cestou dojdeme na Vranov, kde v 11h proběhne poutní mše svatá. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění na farní zahradě. Více na plakátku.

  • Na stolku vzadu v kostele se můžete připojit již zmíněným dvěma PETICÍM k jejichž podpisu vyzval kardinál Duka. První je PETICE „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“, na kterou biskupové reagovali pastýřským listem. Druhá PETICE je za ustavní zákon, kde bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů, a že manželství je trvalý svazek muže a ženy.