Ohlášky 17.2.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
17.2.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

6. neděle v mezidobí. Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

Pondělí

18.2.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý

19.2.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa
20.2.

Vranov

18:00

 

Připomínka sv.Hyacinty a Františka Martových – dětí z Fatimy.

Čtvrtek
21.2.

Vranov

6:45

10:45

 

 

Od 19h v kapli adorace a Kompletář

Pátek

22.2.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Mše sv. pro děti v Lelekovicích

Sobota
23.2.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

15:00

 

Památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníka

s nedělní platností.

Neděle
24.2.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

7. neděle v mezidobí. „Sbírka svatopetrský haléř.“ Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

 

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • V pondělí 18. února bude další mimořádné setkání biřmovanců n faře v 19h. V neděli 3.března pak při mši sv. v 11h na Vranově biskup Vojtěch jim udělí svátost biřmování. V čase, kterém zbývá, pamatujte, prosíme, na naše biřmovance v modlitbě.

  • V úterý zveme mládež od 6. do 9. třídy na „Kafeteťák“ od 18,45h na faru s hostem – Lenkou Kolaříkovou a tématem světového setkání mládeže s papežem v Panamě. Těší se sestry od Andělů a o.Pavel.

  • V pátek 22.února proběhne setkání pastorační rady na Vranově. Sraz v 19,30 v kapli.

  • Příští neděli proběhne sbírka "Svatopetrský haléř", která je určena do rukou Svatého otce, aby mohl on za svou osobu i jménem církve přispět v naléhavých potřebách světa ke zmírnění aktuální hrůzy nebo tísně, která se v následující době může objevit. Jsou to většinou i médii zaznamenané kalamity, v nichž gesto Svatého otce je projevem hluboké solidarity a účinného soucitu, a zároveň konkrétním finančním darem. Můžeme a máme na tom mít podíl my všichni, kdo spoluvytváříme katolickou církev. To slůvko "haléř" nám připomíná vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus obdivuje, že totiž dala ze svého nedostatku. Sbírka "Svatopetrský haléř" nevybízí ani tak k heroickým postojům, ale spíš počítá s jakýmkoli "málem", které v součtu znamená tolik, že přece jen někde někomu pomůže. Tato sbírka je také projevem úcty a důvěry vůči Svatému otci a jeho postojům a rozhodnutím.

  • Příští neděli zveme děti na zpívání do sborečku od 9,30 na faru, těší se sestra Johanka.

  • Farní tábor pro děti od druhé do deváté třídy proběhne od neděle 11.srpna do soboty 17.srpna na faře v Bedřichově. Kapacita je 28 míst. Přihlašování, bylo spuštěno a bude do konce března, neodkládejte ho. Přihlášku najdete také na farním webu. Těšíme se na vás.

  • Stále hledáme další ochotné ruce, které by se nabídly k posílení týmu na úklid vranovského kostela. Hlaste se Petře Valentové nebo na faru.

  • Děti, které pravidelně o nedělích navštěvují náš kostel si mohou přijít vyzvednout do sákristie nálepku do brožurky za účast na mši sv. v sákristii.