Ohlášky 17.12.2017

 

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

 

datum

místo

Mše sv.

 

Liturgie a poznámky

Neděle
17.12.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

3. adventní.Od 15h v boční kapli růženec, adorace, nešpory.

 

Pondělí
18.12.

Vranov

Lelekovice

6:45

-------

 

 

Adorace v 19 v Lelekovicích

Úterý
19.12.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa
20.12.

Vranov

18:00

 

 

Čtvrtek
21.12.

Vranov

 

6:45

10:45

 

 

v 19h v boční kapli na Vranově adorace a Kompletář

Pátek
22.12.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

 

Sobota
23.12.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

15:00

 

Roráty a mše sv. pro děti na Vranově v 6,45 a po ní snídaně s paulány.

s nedělní platností

Neděle
24.12.

Vranov


Lelekovice_

Vranov

Vranov

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

15:00

22:00

24:00

 

4. adventní.

 

Mše sv. v Lelekovicích ráno pouze v 9,30___________________________

dětská půlnoční“

PŮLNOČNÍ

PŮLNOČNÍ – zpívá sbor Magnificat

Pondělí

25.12.

Vranov

 

Lelekovice

Sv.Kateřina

8:00

11:00

9:30

10:00

 

Narození Ježíše Krista – zasvěcený svátek

Mši sv. v 11h doprovází vranovský chrámový sbor

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.  • V pondělí 18.12. a v úterý 19.12. je další setkání biřmovanců.

  • V sobotu ráno zveme děti na poslední roráty a mši sv. pro děti do kaple na Vranov. Začátek je v 6,45. Po mši následuje snídaně s paulány. Prosíme rodiče, aby dětem krom lucerniček a zvonečků, vzali něco k zakousnutí.

  • V neděli 24.12. bude slavnostně přinešeno skauty Betlémské světlo, na Vranově při mši sv. v 8h, v Lelekovicích v 9,30, a ve sv.Kateřině již v sobotu 23.12. v 15h.

  • Děti, které v adventu otevíraly okénka na svých "adventních korunách", je mohou přinést příští neděli na bohoslužbu v 15 hodin.

  • K předvánoční zpovědi můžete využít běžně 30 min. před večerní mší sv. Zvlášť se pak bude zpovídat v úterý 19.prosince od 17h v Lelekovicích a ve středu 20.prosince od 17,30 na Vranově. A v sobotu 23.12. po snídani s paulány zveme ke zpovědi děti.

  • Všem dárcům na opravu fresky v presbytáři děkujeme. K zaslání daru na účet farnosti na tento účel dejte, prosím, do poznámky slovo: FRESKA. Přehled o financování je na nástěnce. Nutná oprava střechy nad freskou v presbytáři stála přes 51.000 kč.

  • Vzadu je k rozebrání brožurka o vánočním programu v brněnských kostelích.

  • Uprostřed kostela na stolku najdete nové číslo farního časopisu.