Ohlášky 8.12.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
8.12.

2019

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. neděle adventní. Sbírka na církevní školství.Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

Pondělí
9.12.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek

Úterý
10.12.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa
11.12.

Vranov

18:00

 

 

Čtvrtek
12.12.

Vranov

6:45

10:45

 

 

Na Vranově od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

13.12.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Památka sv.Lucie, panny a mučednice

Sobota
14.12.

Vranov

Kateřina

6:45

15:00

 

Památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církve. V 6:45h mše sv. pro děti v kapli.

ve sv.Kateřině v 15h s nedělní platností

Neděle
15.12.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

3. neděle adventní.Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • Dnes bude další setkání pro děti přípravujících se na první sv.přijímání v 17h na faře.

  • Dnes v 18 hodin v kostele v Lelekovicích zveme na další Večer chval.

  • O advetních sobotách zveme děti na ranní mši sv. v 6,45 do kostelní kaple na Vranov. S sebou si vemte lampičky a zvonečky. Na tuto druhou adventní sobotu si sebou vezměte také jednu z vašich nejblíbenějších hraček, které byste se dokázali vzdát proto, abyste udělali radost někomu druhému. Po mši sv. spolu posnídáme a prosíme rodiče, aby vzali něco k zakousnutí.

  • Dětský sboreček Vranovští andílci zazpívá 24.12. při mši sv. pro děti v 15h. Proto zkoušky budou každou adventní sobotu po ranní mši a společné snídani v 8:30h na faře. Chtěl byste se k nám přidat někdo další? - přihlaste se, prosím, do tabulky přeposlané farním e-mailem, nebo osobně sestře Johance.

  • 14.12. zveme na tradiční vystoupení orchestru „Mladí brněnští symfonikové „ a Pěveckého sboru Pedagogické fakulty MU Brno na Vranov. Akci pořádá svazek obcí Ponávka.

  • Na stolku vzadu najdete nové číslo farního časopisu za 5,.Kč s advetním a vánočním programem.

  • K hlubšímu prožívání Adventu je možné si zdarma stáhnout „Průvodce Adventní dobou 2019“, do mobillu přes „Obchod Play“.

  • Děti si po mši mohou přijít vyzvednout nálepku do sešitku do sákristie.