Ohlášky 21.dubna 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

Zmrtvýchvstání
21.4.

 

Vranov


Lelekovice

Kateřina

8:00

11:00

9:30

10:00

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory. V 11h na Vranově přijmou křest tři děti školního věku - zpívá chrámový sbor

22.4.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

 

Pondělí v oktávu velikonočním

Úterý

23.4.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Úterý v oktávu velikonočním

Středa
24.4.

Vranov

19:00

 

Středa v oktávu velikonočním

 

Čtvrtek
25.4.

Vranov

6:45

10:45

 

Čtvrtek v oktávu velikonočním

Od 19h v kapli adorace a Kompletář

Pátek

26.4.

Vranov

Lelekovice

19:00

18:00

 

Pátek v oktávu velikonočním

mše sv. pro děti v Lelekovicích

Sobota
27.4.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

17:00

 

Sobota v oktávu velikonočním

Ve Sv.Kateřině s nedělní platností,

Neděle
28.4.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. velikonoční neděle – Božího milosrdenství. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 • Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela o první neděli v měsíci činila ve Sv.Kateřině 4.780,-Kč, na Vranově 3.280,-Kč a v Lelekovicích 5.054,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

 • Na Květnou neděli se prodejem sladkostí vybralo na farní letní tábor částa 8.812,-Kč. Děkujem všem dárcům.

 • Od pátku 26.4. do neděle 28.4. proběhne farňák pro děti v Duchovním centru, přihlašování končí toto úterý, přihlášky jsou u vchodu do kostela a odevzdávejte je Martinovi Čuprovi.

 • Příští neděli mší sv. v 8h na Vranově začne obnova pro rodiče s dětmi připravujících se na svátost eucharistie – sv.přijímání. Po mši sv. se přesuneme do Duchovního Centra, kde bude program pro rodiče a pro připravující se děti a jejich sourozence. Po společném obědě zakončíme. Prosím, nahlašte počet dospělých a dětí, kvůli obědu, a vemte si s sebou peníze na příspěvek na oběd.

 • Máme tu hlášení pro holky: Od pátku 24.května do neděle 26. zveme spolčo holek na víkendu na faru do Podivína. Přihlášky najdete v zadu v kostele a odevzdávejte je Kláře Čuprové do 5.května. Těšíme se.

 • Děti, které pravidelně o nedělích navštěvují náš kostel si mohou přijít vyzvednout do sákristie nálepku.

 • Děkujeme všem, kteří se svou službou podíleli na krásném prožití Svatého týdne aý po dnešní Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: především za úklid a výzdobu, za službu ministrantům, lektorům, hudebníkům a zpěvákům, komunitě bratří paulánů, - která vám přeje radostné a požehnané svátky s oživením víry přijatou křtem v setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem, Synem Božím.

ohlášky 14.4.2019 Květná neděle

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
14.4.

2019

Vranov

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE. Při všech mší bude průvod s ratolestmi. Sraz před kostelem. Od 15h křížová cesta a nešpory.

V Lelekovicích bude průvod, sraz pod výjezdem ke kostelu.

Od 14h v kostele v Lekovicích pobožnost křížové cesty

Od 14,30h křížová cesta rodin na Babí lom. Sraz u jezírka v Lelekovicích.

Pondělí
15.4.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
16.4.

Vranov

Lelekovice

6:45
19:00

 

 

Od 17,30 možnost svátosti smíření v Lelekovicích

Středa
17.4.

Vranov

19:00

 

Od 18h možnost svátosti smíření

Od 18,30h křížová cesta

Zelený

Čtvrtek
18.4.

Kateřina

Lelekovice

Vranov

16:00

18:00

18:30

 

Na obřady Zeleného čtvrtku ve Sv.Kateřině naváže po mši krátká adorace

Na obřady Zeleného čtvrtku v Lelekovicích naváže možnost adorace do 21h

Na obřady Zeleného čtvrtku na Vranově naváže celonoční adorace v boční kapli kostela

Velký

Pátek

19.4.

Vranov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelekovice

18:30

 

Obřady Památky umučení Páně pouze na Vranově. Den přísného postu.Pro touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na Velký pátek společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání; a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. V postu nejde ani tolik o jídlo, maso a ryby. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Odepření si pocitu naplnění v jídle či zábavě má podporovat soustředěnost na Boha.

7:00 - Denní modlitba církve – Ranní chvály v kostelní kapli

Od 8,30 do 10h – možnost svátosti smíření pro děti na faře na Vranově

Ve 12h - Modlitba se čtením a uprostřed dne - v kostelní kapli

V 15h - Křížová cesta v kostelní kapli

Od 21h -Velkopáteční bdění na Vranově - vedené mládeží (noční křížová cesta obcí)

Od 14,30 Křížová cesta v Lelekovicích

Bílá

Sobota
20.4.

Vranov

 

21:00

 

Velikonoční vigílie. Sraz před kostelem.

V 7h - Modlitba se Čtením a Ranní Chvály v kostelní kapli

Ve 12h - Růženec a Modlitba uprostřed dne v kostelní kapli

V 17,45h – Nešpory v kostelní kapli

Neděle

Zmrtvýchvstání
21.4.

 

Vranov


Lelekovice

Kateřina

8:00

11:00

9:30

10:00

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od 15h růženec a nešpory.

V 11h zpívá chrámový sbor

22.4.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

 

Pondělí velikonoční

Neodkládejte svátost smíření až na poslední chvíli. Využijte možností před Zeleným Čtvrtkem.

 • Dnes vyšlo nové číslo farního časopisu s velikonočním programem, najdete jej na stolečku za 5kč.

 • Na Květnou neděli pořízením sladkostí, které bude před kostelem nabízet mládež po mši sv. v 9,30 v Lelekovicích a v po mši v 11h na Vranově, přispějete na farní letní tábor. Děkujeme všem podporovatelům.

 • Na Velikonoce se připravujeme také nezbytnou svátostí smíření. Budete moci k ní využít úterý od 17,30h v Lelekovicích a středu od 18h na Vranově. Děti mohou využít ke zpovědi v pátek od 8,30 do 10h na faře.

 • V úterý je další "Kafeteťák" pro mládež (6-9 třída) od 18,45 na faře.

 • Po čtvrtečních obřadech začne v kostelní kapli na Vranově celonoční adorace. Zapsat se můžete vzadu do rozpisu.

 • Na Velký pátek a Bílou sobotu zveme děti na ohlašování poledne hrkačkama. Sraz u kostela na Vranově v 11:45h

 • Na Bílou sobotu bude od 9h ministrantská schůzka na faře na Vranově.

 • V neděli Zmrtvýchvstání při mši sv. v 11h na Vranově přijmou křest tři děti školního věku.