Ohlášky 9.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
9.12.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. neděle adventní. Od 15h růženec, krátká adorace, nešpory.

Pondělí
10.12.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

Adorace v 19h v Lelekovicích

Úterý
11.12.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa
12.12.

Vranov

18:00

 

 

Čtvrtek
13.12.

Vranov

6:45

10:45

 

Památka sv.Lucie, panny a mučednice

Od 19h adorace a Kompletář v boční kapli.

Pátek

14.12.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církve

V Lelekovicích mše sv.pro děti

Sobota
15.12.

Vranov

Kateřina

6:45

15:00

 

Ranní mše sv. s roráty pro děti. (s sebou lampičky a zvonečky a něco k zakousnutí)

s nedělní platností.

Neděle
16.12.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

3.neděle adventní. Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Při nedělních adventních mší svatých si děti mohou brát s sebou lucerničky do vstupního průvodu.

  • Srdečně zveme na biblickou hodinu v neděli v 19.30 ve škole v Lelekovicích.

  • V úterý 11.12. od 18,45 do 20h zveme mládež od 6. do 9. třídy na „kafeteťák“ na faru. Těší se na Vás sestry od Andělů a o.Pavel.

  • O adventních sobotách zveme děti na ranní mši sv. v 6,45h do kaple na Vranov. S sebou si vemte lampičky, zvonečky a něco k zakousnutí na společnou snídani s paulány.

  • Představitelé Svazku obcí Česká, Lelekovice, Vranov - Ponávka zvou na tradiční předvánoční koncert v neděli 16. 12. 2018 v 15 hodin do vranovského chrámu. Zazní dílo Franze Schuberta – Mše Es dur pro sóla a orchestr. Účinkují Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna, diriguje Tomáš Krejčí a sbor Ars Brunensis Chorus se sbormistrem Danem Kalouskem. Vstupné dobrovolné. Autobusová doprava z České zajištěna, zdarma. Odjezd z České ve 14.20, Lelekovice náves 14.25 hodin. Autobus bude zastavovat na zastávkách IDS. 15 minut po koncertu bude odjezd zpět.

  • Z důvodu stavebních úprav je vchod z průjezdu do boční kaple ještě tento týden uzavřen. Vcházejte prosím do kaple přes kostel.

  • Děti, které pravidelně navštěvují náš kostel, si mohou přijít vyzvednout do sákristie brožurku k použítí na neděle školního roku. Noste si ji a dostanete do nich nálepku za účast na mši sv. v sákristii. Za hojnost nálepek bude výlet.

  • Děkujeme mládeži naší farnosti za čas, který věnovali dětem při farním víkendu a paní ředitelce vranovské školy, která jim poskytla přístřeší, a taky všem, kdo se na zdárném průběhu podíleli.

  • Po mši sv. v 8h zveme na kavárnu na faru