Ohlášky 20.5.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
20.5.

2018

Vranov

 


Lelekovice

8:00

11:00

15:00

8:00

9,30

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, každoroční sbírka je na Charitu. Dnes nebude v boční kapli růženec s adorací a nešporami, protože v 15h je zde mše sv. za seniory s možností přijmutí svátosti nemocnyých a přede mší sv. svátosti smření. Po mši sv. se přesuneme na program a občerstvení do DC.

Pondělí
21.5.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
22.5.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

Středa
23.5.

Vranov

Lelekovice

19:00

 

Od 18,30h růženec

V 17h Májová pobožnost pro děti - a nejen- v Lelekovicích

Čtvrtek
24.5.

Vranov

 

Lelekovice

6:45

10:45

 

 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Májová pobožnost v Lelekovicích od 18h

Pátek

25.5.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

NOC KOSTELŮ

 

Sobota
26.5.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

Památka sv.Filipa Neriho, kněze

S nedělní platností

Neděle
27.5.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Dnes od 17h bude na faře spolčo holek.

  • V pondělí a v úterý bude další setkání biřmovanců.

  • Každou středu v měsíci květnu zveme děti, a nejen je, na májovou pobožnost do Lelekovického kostela, která začíná v 17h. Kdo hraje na nějaký nástroj přijďte si s námi zahrát. Zkouška je 30 min.předem.

  • V pátek se naše farnost zapojí do aktivity: Noc Kostelů, kdy se naše farnost otevírá lidem, aby se mohli setkat s místem kde se scházejí ti, kteří následují Krista. Děkujeme všem, kteří se zapojují aktivně službou i modlitbou. Prosíme vás o napečení a přinesení nějakých sladkostí do farní kavárny, která bude při Noci kostelů na faře.
  • Každou první sobotu v měsíci je mše sv. na Vranově v 11h a růžencové procesí od Myslivny ve 20h.

  • Blíží se Slavnost Božího Těla. Obracíme se na ženy s prosbou o nasušení okvětních lístků pro procesí. Předejte kvítky do soboty 2.června do 18h do připravených košů pod umyvadlem v chodbičce před kostelní kaplí na Vranově. Děti, které letos šli k prvnímu svatému přijímání nechť se dostaví na mši sv. již v zapůjčených bílých šatech a s malými košíčky na kvítky. Obracíme se též na muže o pomoc v průvodu s baldachýnem, a na zpěváky, kteří by procesí doprovodili vhodným zpěvem. Předem děkujeme za každou ochotnou pomoc.

  • Farní letní tábor pro děti se uskuteční od 20 do 26. srpna. Více informací a přihlášky najdete na farním webu a vzadu na stolečku najdete také již vytištěné přihlášky a podrobné informace. Je třeba se nahlásit včas. Jinak budou místa nabídnuta dětem od jinud.

  • Z důvodu neoprávněného vniknutí na farní zahradu na Vranově, poškození farního majetku na farní zdi a vzniklé hmotné škodě, prosíme farníky i občany Vranova o pomoc v policejním šetření trestné činnosti. Budeme vám vděční za informace o pohybu tří urostlých vousatých mužů s modrou dodávkou, která byla viděna v pátek 4.května kolem poledne jak neoprávněně vnikla na soukromý pozemek bratří paulánů u sjezdu ke garážím a využila akce hostů Duchovního centra v zahradě, aby sprostě zdemolovali majetek farnosti.

  • Dnes po mši sv. v 8h vás zveme na farní kavárnu.