ohlášky 20.8.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

 

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
20.8.

2017

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

20.neděle v mezidobí. Mše sv. bude ještě v 11h. Od 15h růženec, adorace a nešpory v boční kapli

Pondělí
21.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

Památka sv.Pia X., papeže

Od 19h adorace v Lelekovicích

Úterý
22.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka Panny Marie Královny

Středa
23.8.

Vranov

19:00

 

 

 

Čtvrtek
24.8.

Vranov

 

6:45

10:45

 

Svátek sv.Bartloměje, apoštola

Od 19h adorace v boční kapli na Vranově

Pátek

25.8.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
26.8.

Vranov

Kateřina

06:45

17:00

 

 

mše sv. ve sv.Kateřině s nedělní platností

Neděle
27.8.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

21.neděle v mezidobí.

 

V Lelekovicích bude nedělní mše sv. pouze v 9,30h až do konce října.

Svátost smíření je možné pravidelně přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Milí přátele a farníci, brzy začnou zářijové poutě na Vranově. Jako každý rok tak i letos se na vás obracím s prosbou o pomoc s organizací a zajištění služeb pro zdárný průběh poutních nedělí. Zapište se, prosím, do tabulek rozeslaným farním e-mailem. Kdo ještě není ve farním e-mailu a rád by dostával informace touto cestou, prosím, nahlašte váš e-mail Radkovi Komínkovi nebo kněžím. Děkuji vám za vaši ochotnou pomoc a službu – farář.

  • Probíhá další etapa opravy vranovské fresky v presbytáři. Účast farnosti na letošních etapě se bude pohybovat minimálně okolo 130.000,-kč. Všem dárcům na podporu oprav fresky děkujeme. K zaslání daru na účet farnosti na tento účel dejte, prosím, do poznámky slovo: FRESKA.

  • Zveme k návštěvě krypty katedrály na Petrově v Brně kde probíhá až do 1.října výstava o vranovském poutním místě.