Ohlášky 13.1.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
13.1.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

Svátek Křtu Páně. Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

Pondělí

14.1.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Začíná liturgické mezidobí

Adorace v Lelekovicích v 19h

Úterý

15.1.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

Středa
16.1.

Vranov

18:00

 

 

Čtvrtek
17.1.

Vranov

6:45

10:45

 

Památka sv.Antonína, opata

Od 19h adorace a Kompletář v boční kapli.

Pátek

18.1.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů– 1 den modliteb za jednotu

V Lelekovicích mše sv. pro děti v 18h

Sobota
19.1.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

15:00

 

2 den modliteb za jednotu křesťanů

s nedělní platností.

Neděle
20.1.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. neděle v mezidobí. Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

3 den modliteb za jednotu křesťanů

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 V sobotu 5.ledna proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Výsledky sbírky: Vranov 33.581,-Kč, Šebrov 28.395,-Kč; Útěchov 40.587,-Kč; Lelekovice 77.698,-Kč. Za celo farnost tedy 180.261 Kč. Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a dárcům, kteří přispěli na programy Charity.

  • Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela z minulé neděle vynesla ve Sv.Kateřině 2.902,-kč, v Lelekovicích 5.622,-Kč, a na Vranově 3.684,-Kč. Děkujeme všem dárcům. Přehled najdete na nástěnce.

  • Dnes bude spolčo holek od 17h na faře, těší se Klára Čuprová aspol.

  • V úterý bude další příprava na křest dětí školního věku od 16h na faře.

  • Od 18.ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Vrámci toho Vás zveme již nyní na ekumenickou modlitbu v duchu Taizé do kaple na Vranov ve čtvrtek 24.ledna na 19h.

  • Příští neděli zveme děti na zkoušku dětského sboru na faru od 9,30h, těší se s.Johanka.

  • Příští neděli bude také další příprava dětí na 1.sv.přijímání v 17h na faře.

  • A na příští neděli Vás také zve bratr Milan do Duchovního centra na výstavu svých obrazů a povídání o svém studijním pobytu malby v Itálii. Začátek je v 16h.

  • V úterý zveme mládež od 6. do 9. třídy opět na další na „Kafeteťák“ na faru v 18,45h.

  • Děti, které pravidelně o nedělích navštěvují náš kostel si mohou přijít vyzvednout do sákristie nálepku do brožurky za účast na mši sv. v sákristii.