Ohlášky 16.1.2022

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

16.1.

2022

Vranov kostel

Lelekovice

8:00,11:00

8:00, 9:30

 

2. neděle v mezidobí

Pondělí

17.1.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

-

 

Památka sv. Antonína, opata

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
18.1.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

18:00

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od 18. do 25.1. je týden modliteb za jednotu křesťanů

Středa

19.1.

Vranov kaple

18:00

 

 

2.den modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek

20.1.

Vranov kaple

Vranov kostel

6:45

10:45

 

Blahoslavené Panny Marie Zázraků. Od 19h zveme do kaple na tichou adoraci a Kompletář. 3.den modliteb za jednotu křesťanů

Pátek

21.1.

Vranov kaple

Lelekovice

18:00

18:00

 

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

4.den modliteb za jednotu křesťanů

Sobota
22.1.

Vranov kaple

Sv.Kateřina

6:45

15:00

 

Památka sv. Vincence Palottiho, kněze a paulánského terciáře.

Mše ve Sv.Kateřině s nedělní platností. 5.den modl. za jednotu křesťanů

Neděle

23.1.

Vranov kostel

Lelekovice

8:00; 11:00

8:00; 9:30

 

3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA s žehnáním Biblí, sbírka je na biblické dílo. 6. den modliteb za jednotu křesťanů.

Svátost smíření vždy dopoledne a večer 30 min. přede mší, jinak po osobní dohodě s knězem.

  • Děkujeme všem organizátorům, koledníkům, dárcům za Tříkrálové sbírky, které proběhly v obcích naší farnosti. O celkových výsledcích sbírek budete informováni po sečtení vranovské sbírky.

  • Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA, budete si moct nechat požehnat svou Bibli.

  • Zpráva pro mládež naší farnosti: jezdíte rádi na tábory? Máte či chce vytvářet společenství ve farnosti? Sdružení Petrov nabízí praktický kurz s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny, kdo se chtějí zapojit do práce s mládeží a dětmi. Akreditace je uznávána státem, a využijete ji kdekoliv v práci s mládeží a dětmi i mimo farnost. Jednou až budete předkládat na budoucích pracovištích životopis, budete moci to tam uvést. Kurz je zdarma kromě režijních nákladů. Z oněch tří kurzů dva budou probíhat na Vranově v DC, ale pro naši farní mládež z farnosti Vranov u Brna nebude nutné přespávat v DC, postačí ráno přijít a večer odejít domů. Tak se sníží režijní náklady. Avšak zájemce o tento kurz - od 14 let více - z řad naší farnosti farnost finančně podpoří; tak, že po absolvování kurzu na vydanou akreditaci vám osobně farář proplatí uvedené režijní náklady (schovejte si účtenku). Kurz tak pro vás bude zcela zdarma se vším. Více informací bylo rozesláno farním e-mailem. Přihlašování je do 31.1.2022 v odkazech u jednotlivých kurzů v daném e-mailu, nebo do naplnění kapacity (25 osob/kurz). Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Kurzy se uskuteční v případě dostatečného zájmu a za aktuálních podmínek souvisejících s COVID-19 v době konání kurzu.