Adorační den

Milí farníci,

blíží se adorační den naší farnosti. Ten letos připadá na pondělí 24.10.2022. nabízím vám možnost adorace ve všech 3 kostelech a to v čase, který vám bude nejvíce vyhovovat. Adorace bude v čase, který bude obsazen alespoň 1 adorujícím a pokud možno pište se tak, aby časy navazovaly a adorace nemusela být přerušovaná, vyjma Vranova, kde adorace bude před a po ranní mši svaté a bude-li zájem tak může být i večer pro ty, kteří ráno nemůžou. V době kdy vám to vyhovuje se můžete zapsat do tabulky, je otevřená takže kromě jména a kontaktu na vás tam můžete napsat i čas jak vám to vyhovuje. Předem ději za váš čas a ochotu modlit se za kněze naší diecéze součastné i ty budoucí, kteří se třeba ještě rozhodují. V modlitbě + o.Karel