Aktuality

Koronavir - Pokyny faráře pro farnost Vranov u Brna - sledujte: www.dc-vranov.cz

V tomto článku sdělujeme a aktualizujeme informace a pokyny ohledně dění ve farnosti Vranov u Brna v souvislosti s koronavirem s ohledem na nařízení vlády ČR, pokynů ČBK a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Prosíme o strpení, situaci se snažíme řešit zodpovědně a v klidu. Drazí farníci a poutníci, pokoj vám! aktualizace: dne 23.10.2020, čas 10:00h

1. Aktivity, přípravy, zkoušky, vzdělávání po ukončení s rouškami od jsou zrušeny.

2. Vranovský kostel je otevřen k osobní návštěvě od 8 do západu slunce, max. počet osob současně s rozestupy je 6 osob s povinnými rouškami a desinfekcí rukou, nebo s rukavicemi. Boční kaple kostela zůstane zavřena.

3. K zastavení pandemie se můžete připojit i modlitbou s PMarií Vranovskou ZDE. Zveme ke spojení se v modlitbě růžence ve 20h

4.JAKÁ JE AKTUÁLNÍ MOŽNOST ZÚČASTNIT SE MŠE SVATÉ a SVÁTOSTI SMÍŘENÍ? S ohledem na nová nařízení o účasti osob na mši sv. se do odvolání budou složit mše sv. bez účasti lidu. Při nich však mohou zaznít i vaše přímluvy napsané ZDE. Doporučujeme sledovat mši přes média (TV Noe, rádio Proglas, mše-online). Svátost smíření si individuálně dohodněte s knězem.

MOŽNOST SV. PŘIJÍMÁNÍ: V naší farnosti budete moci přijmout eucharistii: v kostele v Lelekovicích v ÚT a v PÁ v čase 17-17:30h a v NE v 15-15:30 (zajišťuje Pavel Pacek a další z akolytů). Na Vranově u vstupu do Duchovního centra ve ST a v PÁ v 17- 17:30h a v NE v 15-15:30h (zajišťují kněží, sestra Johanka a další z akolytů).

Od 21.10. platí tato nová vládní omezení jejichž znění najdete ZDE. Jak se tato omezení dotýkají počtu lidí s rouškami a vydesinfikovanýma rukama či v rukavicích v kostele při soukromé návštěvě není jasné. Jsou to dva, šest? nebo více? Z nařízení se o kostelích nic nevypovídá. Samozřejmě s 2m rozestupy vyjma členů jedné domácnosti. Účast na pohřbu a svatbě je do 10 osob. Stejně i na hřbitovech.

21. 10. 2020 - výzva českých a moravských biskupů věřícím - čtěte ZDE.

Číst dál...

24. října - ADORAČNÍ DEN FARNOSTI VRANOV U BRNA - bude přesunut

Drazí farníci a farnice, každý rok připadá na naši farnost adorační den s prosbou o nová kněžská a řeholní povolání. Každá farnost takový den má. Letos to připadne na sobotu. Z důvodů nový opatřeních bude však adorační den přesunut na den v klidnější době. Kdo můžete, připojte se v tento den třeba tím, že si doma zapálíte svíčku a budete se moci v modlitbě klanět Ježíši ve svém srdci a do něj je zvát. Přeji klidné a požehnané adorování. (ppk)

11. října - První svaté přijímání 11 dětí z farnosti

altV neděli 11. října 2020 přijalo svátost eucharistie 11 dětí ze 13. Na podzim 2019 začala příprava, která byla však pandemií přerušena. Po uvolnění nouzových opatření první pandemické vlny jsme se s rodiči shodli na novém datu 11. října a den předem na svatosti smíření. To nikdo netušil, že vše proběhne jen v úzkém kruhu rodin dětí. Děti, přes všechna omezení, díky svým rodičům a katechetkám prožili přípravy i obě svátosti intenzivně a opravdově. Ostatním dvou dětem, které se nemohly zůčastnit vyprošujeme milost vytrvalosti v touze, v přípravě a v naději, že jejich den sjednocení se s Pánem Ježíšem v Eucharistii brzy nastane. Díky všem, kteří se o důstojný průběh zasadili a též panu fotografovi D.Kadlecovi (Člověk a víra), který zachytil událost ZDE. (ppk)

4.10. ZÁVĚREČNÁ POUTNÍ NEDĚLE "Zářijových poutí"

altDrazí farníci, poutníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, turisté. Děkujeme vám za vaši přízeň, podporu a modlitbu. V neděli 4.10. k nám zavítal Mons. Zdenek Wasserbauer - pomocný biskup pražský, a místo P.Pavla Glogara SDB přišel P. Zdeněk Jančařík SDB. Odpoledne bylo již krásně, bez větru, a tak jsme prožili také venkovní mši sv. s novoknězem olomoucké arcidiecéze - P. Milanem Mašterou, kaplanem v Hranicích. S ohledem na aktuální pandemickou situaci účast věřících byla menší a celkovou atmosféru zachytil na fotkách Dušan Kadlec z Člověk-a-víra, ty najdete ZDE a také ZDE . Děkujeme všem, kteří se zapojili modlitbou či službou do průběhu poutí a pomohli tak bratřím paulánům v této nesnadné době. Kéž Vám Pán hojně žehná a jeho Matka Marie provází a ochraňuje. (PPK)

20. září 2020 - třetí poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna. Proběhlá poutní neděle 20. září doznala změn a opět bylo krásné počasí. Za nemocného Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňské diecéze - přejeme brzké zotavení -, mši sv. v 9:30h  sloužil P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi, a byla sloužena uvnitř kostela kvůli potřebné teplotě k hraní hudebníků a zpěváků sboru SBM - bylo to krásné. Věřící seděli v kostele, a další venku na lavicích. Mše sv. v 11h i v 15h byla již venku s audio/video přenosem dovnitř. V 11h sloužil mši sv. brněnský děkan P. Václav Slouk, koncelebroval P. Jaroslav Filka, farář z Kuřimi. Mši sv. zpestřili krojovaní z Moravských Knínic. Mši sv. v 15h - také za hojné účasti - sloužil novokněz P. Martin Mokrý, a uděloval své novokněžské požehnání. Fotograficky zachycoval průběh Radek Hanskut (Člověk a víra) a odkaz na fotky je ZDE. Další fotky od Tomáše Trojana najdete v albu farnosti Kuřim ZDE. Děkujeme všem, kteří se velmi zasadili o krásný průběh. (PPK)