Aktuality

Program Duchovního centra 2017

Srdečně zdravíme všechny návštěvníky těchto stránek. Nově akualizovaný program na rok 2017 si můžete stáhnout pro sebe i pro své známe.

Cesta v srdci

Srdečně zveme k účastí na akci Cesta v srdci, která je určená všem, kterým chybí někdo blízký, na programu je společná procházka, možnost pohovoru, po příchodu na Vranov, krátká modlitba v kostele i kafe v duchovním centrum, a krátká promluva o. Karla  Více na plakátku.

Farní setkání seniorů 14. května 2017

V neděli 14. května bude farní setkání seniorů na Vranově. Začne mší sv. v 15h s pomazáním nemocných. Mši sv. hudebně doprovodí Radka Hermanová. Přede mší svatou budou kněží k dispozici ke svátosti smíření přímo v kostele. Po mši se přesuneme do Duchovního centra na pohoštění a kulturní program. Prosíme, oslovte seniory naší farnosti od 60-ti let výše i nemohoucí a povzbuďte je k účasti. Nahlaste jejich jména týden předem faráři. Pro ty, kteří se nemají jak dopravit, nahlaste i adresu, odvoz zajistíme. Ochotní řidiči nahlaste se též. Též hledáme ochotné ruce, které by připravily občerstvení, mládež a děti, kteří by zpestřili program kulturní vložkou a pomohli s doprovodem seniorů z aut do kostela a do DC a zpět k autům. Ohlaste se, prosím, u faráře nebo nahlaste váš kontakt v sakristii nebo na tel: 541 239 153 nebo 604 509 455. Na setkání se moc těšíme.

Velký pátek 2017

Letos na Velký pátek během tradičního bdění od 21 hod. jsme byli pozvání k prožití křížové cesty v podání biřmovanců, která ztvárnila jednotlivá zastavení stínohrou, provázela je slovy k zamyšlení s hudebnním doprovodem o.Pavla. Zde se můžete podívat na pár fotek.

Farní akce v roce 2016-17

Aktuální přehled farních akcí a některých pravidelných aktivit na rok 2016-17 najdete v levém menu v sekci

"Farní akce na rok 2017".