Zářijové vranovské poutě 2019

pm2019-m
Drazí poutníci a návštěvníci, vítejte na těchto stránkách.

Letošní pořad bohoslužeb (8.září i s přenosem rádia Proglas, mše v 9:30h) a kvalitních přednášek během vranovských zářijových poutí si můžete stáhnout ZDE.

Zázrak uzdravení maršálka Viléma na přímluvu Panny Marie v roce 1240 zapříčinil vznik tohoto krásného mariánského poutního místa. Zázraky se však dějí i dnes, jen je třeba se jim lépe otevřít. Konat pouť na toto místo v malebném kraji je kromě krásné přírody a povznášejícímu chrámu také časem k osobnímu pozvání k setkání se s Marií – matkou Ježíše a matkou naší. Ona se narodila proto, aby se z ní narodil ten, kdo obnoví vše a utvoří vše nové. Boží Syn, Ježíš. Po staletí poutnící na toto místo putují, aby vyjádřili vděčnost Marii za její mateřskou péči, ochranu, vyslyšené modlitby. Putují, aby si vyprosili milosti pro sebe a své drahé: víru, naději a lásku, ale také zdraví duše i těla, a nalezli útěchu a novou sílu jít ve službě dál. A nejen to, pouť na Vranov je pozváním se s Marií ztišit, modlit se s ní, učit se od ní jak věřit, jak  bojovat, a jak se v životě rozhodovat pro jedinečné poslání/povolání, které Bůh s námi zamýšlí. V nalezení tohoto Božího vyvolení a požehnání spočívá skutečná radost na cestě do nebe. Marie je Matkou všeho možného pro toho, kdo věří a kdo se nechá proniknout Duchem Svatým. Ona nás učí (převzato): "Nevykládej Bohu jak veliký máš problém. Ale, pověz problému jak velikého máš Boha!!!" Spolu s ní a s farní rodinou se na vás těší bratři pauláni. Pro další informace čtěte dál.

Bratři pauláni se zde snaží dobudovat Duchovní centrum, které již z části slouží lidem k duchovním obnovám téměř 20let. A budeme rádi, aby sloužilo i vám. Centrum má svůj roční program. O poutích pro vás připravujeme několik zajímavých přednášek, které jsou otevřené všem.

 

Srdečně zveme na nedělní přednášky v 10,45h:

8.září – „Paulánská misie v Kamerunu a hluboká studna života“ - o.Milan Jura OM, představený paulánské misie v Kamerunu, v sále Duchovního centra (DC)

15.září„Korekce – každou ratolest střihá a čistí, aby nesla ovoce ještě více“ - jáhen Jan Špilar, v areálu hrobky.

22.září„Kněz dneška“ - o.Vladimír Schmidt, spirituál arcidiecézního kněžského semináře v Olomouci, v sále (DC)

29.září„Rodina jako příprava na život“ - o.Petr Piller SDB, rektor u sv.Kříže v Praze na Příkopě, v sále (DC)

6.října„Ctnostem svatým mě vyučuj, veď, ochraňuj – o poslání andělů“ - sestry od Andělů, v sále (DC)

Informace k parkování:

Na letošní pouť se do obce Vranov dostane hromadnými prostředky či autem bez omezení. Parkovací místa na náměstí před kostelem jsou vyhrazena pouze pro sloužící kněze, pro držitele speciálního povolení k vjezdu (varhaníci, přisluhující při liturgii, hosté Duchovního Centra), pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, jež se prokáží svým průkazem/povolením u pořadatelů poutí a policejní hlídce. Řidiči jež přepravují lidi starší a nemohoucí je mohou na náměstí před kostelem vysadit a po té s vozem odjedou zaparkovat mimo náměstí. Při parkování v obci se řiďte dopravním značením a parkujte vždy tak, aby jste neomezili provoz a výjezd místních obyvatel, a aby vedle vašeho vozidla projelo nákladní vozidlo hasičů a sanitka (prostor 3m).

Hygienické zařízení:

Toalety pro poutníky najdete v průjezdu kláštera.

Informace pro stánkaře:

Povolení provozovat prodejní činnost na pozemcích farnosti, tedy i na náměstí, je možné výhradně a jen se svolením farního úřadu, dbaje pokynů pořadatelů poutí a policie. Vozidla stánkařů mohou ráno své zboží vyložit a ihned po té nechť svůj vůz zaparkují mimo náměstí do 7:45h. Rozvržení stání stankařů na rok 2019 najdete ZDE

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Liturgické oznámení:

  • Pro přijímání bezlepkové hostie se nahlaste v sákristii přede mší svatou.

  • Svátost smíření: nedělní příležitost ke svátosti smíření můžete využít v boční kapli kostela od 7,30h do 12,00h a od 14,30h do 15,00h

  • Na konci každé mše sv. se budou žehnat zakoupené devocionálie: růžence, křížky a pod.

  • Intence na mše svaté můžete nechat zapsat v sákristii.

  • Kytice a květiny Panně Marii dejte, prosím, do připravené vázy před mřížkou v kostele, nebo je přineste do sákristie.

  • Během bohoslužeb budou vranovské jesličky zavřené.

Pro další informace se neváhejte obrátit na pořadele nebo přijďte do sákristie.