Společenství

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2022

Červenec

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

Srpen

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

Září

Úmysl papeže Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.
Národní úmysl Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

Říjen

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.

Listopad

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

Prosinec

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

 

Harmonogram červenec - prosinec 2022

 

 

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Jakub Hofman

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Jitka Baumannová

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Renata Taslerová

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Jana Hynštová

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Lenka Hofmanová

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Hana Zemanová

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

Martina Čuprová

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Čuprovi

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Bára Jordánová

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Růžena Alexová

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Lucie Ullmannová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Marie Smětáková

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Jana Merglová

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Karolína Macharáčková

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

Anna Svobodová

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Veronika Hádková

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Kosovi

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Lorencovi

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

Pavel Novotný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Alice Pillerová

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

paní Dufková

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

paní Hemzalová

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

paní Kotoučková

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

paní Křivánková

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

paní Nedomová

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

paní Střítezská

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.