Společenství Živý růženec

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2023

 

Červenec

Úmysl papeže: Za prohloubení života z eucharistie
Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.

Národní úmysl: Za manžele
Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

 

Srpen

Úmysl papeže: Za světový den mládeže
Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

 

Září

Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

 

Říjen

Úmysl papeže: Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl: Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

 

Listopad

Úmysl papeže: Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl: Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

 

Prosinec

Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl: Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

 

 

Harmonogram červenec - prosinec 2023

 

 

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Jakub Hofman

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Jitka Baumannová

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

Renata Taslerová

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Jana Hynštová

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Lenka Hofmanová

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Hana Zemanová

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

Martina Čuprová

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Čuprovi

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

Bára Jordánová

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Růžena Alexová

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Lucie Ullmannová

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Marie Smětáková

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Jana Merglová

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Karolína Macharáčková

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

Anna Svobodová

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Veronika Hádková

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Kosovi

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Lorencovi

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Pavel Novotný

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Alice Pillerová

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

paní Dufková

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

paní Hemzalová

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

paní Kotoučková

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

paní Křivánková

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

paní Nedomová

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

paní Střítezská

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

 

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.