Aktuality

25.3. Den zázračného uzdravení na Vranově

Moji drazí,alt

začali jsme novénu k Zvěstování Panně Marii, neboli Vtělení. Po devět dní se můžeme spojit v modlitbě. Jednu takovou připravila ČBK., více zde

O to více je to silnější pro nás – pro naši farnost – a brněnskou diecézi, když právě na tento den si připomeneme událost starou 780 let v souvislosti s naším poutním místem. Připojit se můžete modlitbou pro současnou dobu.

Číst dál...

Videoklipová křížová cesta k roku Bible

Děkuji mému příteli, o.Pavlovi Šupolovi, aktuálně faráři v Otrokovicích, za krásnou křížovou cestu, kterou si můžete projít z jeho článku. Pavle, opět se ti povedla:) Klikněte ZDE.   A mrkněte i na aktuální povzbuzení písní ZDE.

Pokyny farnostem brněnské diecéze - koronavir

dne: 12.3.2020 čas 14:00 zdroj: https://www.biskupstvi.cz/2020-03-12-rozhodnuti-biskupa-covid

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Číst dál...

Farní tábor 2020

Přihlášku na farní tábor naleznete zde: https://forms.gle/wt2rxi1d4pby8NT68
Kapacita tábora je 29 míst. Více informací a potřebné dokumenty naleznete v přiloženém souboru.