Aktuality

Žehnání obyvatel a modlitba za ochranu

.Pro povzbuzení a prosbu za ochranu a požehnání Římskokatolická farnost Vranov u Brna přichází s iniciativou Eucharistického průjezdu obcemi, které do farnosti spadají (Lelekovice, Vranov, Útěchov, Šebrov-Kateřina). Během průjezdu bude kněz zevnitř uzavřeného vozu žehnat občany a modlit se za ně. Trasa průjezdu bude uvedena na mapce. Průjezdní body a orientační časy najdete v bodech pod mapkou. Tato aktivita je v součinnosti se starostou a děkanem, a je dobrovolná v tom, že kdo bude chtít v čase průjezdu se ukázat v okně svého domu, či vyjít k cestě svého pozemku -mějte roušky- (bez srocování lidu) bude zvlášť požehnán. Abychom vás nepřehlédli, můžete na sebe upozornit rozvícenými baterkami :) Omlouváme se těm, pod jejichž okny přímo neprojedeme, ať už z důvodu závory, nemožnosti se s větším autem otočit, či velmi úzké cesty. O to více budeme na vás myslet. Těšíme se, P.P.Kříž OM, farář a kaplani.

Číst dál...

PULS - vzkaz donátorům

alt

Vzkaz farním donátorum do fondu PULS od o.Pavla Kafky si přečtete ZDE.

Sdílení přímluv a úmyslů

V rámci pastorační rady farnosti jsme dali dohromady tabulku, kde jsou všichni vítáni k tomu, aby napsali svoji přímluvu / úmysl / svědectví, které by chtěli s ostatními sdílet, za které se můžeme všichni modlit, a které kněží zahrnou do proseb při mši svaté.

Tabulka přímluv / úmyslů / svědectví zde

Prosím zkuste využít i této příležitosti k tomu, ať jsme si ve farnosti v této nelehké době blíže. Za všechny děkuje Jirka Šmerda.

25. března 2020 v 18h mše sv. s TV NOE a rádiem PROGLAS živě z Vranova

alt

Poděkování - vděčný Panně Marii, děkuji za včerejší povzbuzení pro všechny a spojení se ve slavnostní mši svaté, kterou jste mohli sledovat v televizi, v rádiu, nebo přes net. Děkuji o.biskupovi Vojtěchovi Cikrlemu; hlavnímu celebrantovi - o.biskupovi Pavlovi Konzbulovi a za jeho kázání, (které si můžete znovu poslechnout na webu rádia Proglas), papežskému nunciovi pro ČR, o.biskupovi Charles Daniel Balbo, který připravil své video povzbuzení a paní Janě z nunciatury, vranovské komunitě paulánů, obzvlášť br.Milanovi, řediteli televizi Noe, o.Leošovi Ryškovi, jeho týmu zaměstnanců, řediteli rádia Proglas, o.Martinu Holíkovi a jeho týmu zaměstnanců, ses.Johance a Jitce, varhaníkovi Jakubovi Doleželovi a ladění varhan Tomáši Jeřábkovi, za zpěv a četbu přímluv a modlitby duchovního přijímání Barboře Baumannové, fotografovi Dušanovi Kadlecovi (foto najdete zde, pak zde, a ještě zde), za květinovou výzdobu Ivě Všetečkové, za krásné obrázky dětem z vranovské farnosti, Kuřimi a odjinud, za technické zajištění panu Robertovi Pánkovi, Michalu a Pavlu Oklešťkovým, za logo fy Kutululu - Jakubovi Vrhelovi, za vyrobení roll-up fy Production.Co.sro - panu René Štrbovi, a všem dalším, kteří pomohli vyřídit a vykomunikovat spoustu věcí, všem, kteří nás v modlitbě provázeli, všem dobrodincům a dárcům. DĚKUJI. To, co se podařilo zde je ale ve srovnání s tím, co dělají v tuto chvíli lékaři a zdravotníci, nepatrnost. Jim je potřeba poděkovat! Ať Vám Pán žehná, o.Pavel Kříž, farář.

Číst dál...

25.3. Den zázračného uzdravení na Vranově

Moji drazí,alt

začali jsme novénu k Zvěstování Panně Marii, neboli Vtělení. Po devět dní se můžeme spojit v modlitbě. Jednu takovou připravila ČBK., více zde

O to více je to silnější pro nás – pro naši farnost – a brněnskou diecézi, když právě na tento den si připomeneme událost starou 780 let v souvislosti s naším poutním místem. Připojit se můžete modlitbou pro současnou dobu.

Číst dál...