4.10. ZÁVĚREČNÁ POUTNÍ NEDĚLE "Zářijových poutí"

altDrazí farníci, poutníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, turisté. Děkujeme vám za vaši přízeň, podporu a modlitbu. V neděli 4.10. k nám zavítal Mons. Zdenek Wasserbauer - pomocný biskup pražský, a místo P.Pavla Glogara SDB přišel P. Zdeněk Jančařík SDB. Odpoledne bylo již krásně, bez větru, a tak jsme prožili také venkovní mši sv. s novoknězem olomoucké arcidiecéze - P. Milanem Mašterou, kaplanem v Hranicích. S ohledem na aktuální pandemickou situaci účast věřících byla menší a celkovou atmosféru zachytil na fotkách Dušan Kadlec z Člověk-a-víra, ty najdete ZDE a také ZDE . Děkujeme všem, kteří se zapojili modlitbou či službou do průběhu poutí a pomohli tak bratřím paulánům v této nesnadné době. Kéž Vám Pán hojně žehná a jeho Matka Marie provází a ochraňuje. (PPK)